Vill du använda Panda till ditt evenemang?


Panda är personalsystemet som Kippu har utvecklat för NärCon Eventbyrå att använda sig av kring sina konventsfestivaler. Men du kanske själv också är eventarrangör och behöver ett bra system för att rekrytera och engagera funktionärer? Kontakta i så fall oss på event@narcon.se och berätta mer om ditt evenemang, eller ring direkt till VD för NärCon Eventbyrå, Sam Anlér, på 0737-390249.