Information


NärCon tycker om och tar hand om sina personal och vi förväntar oss självklart samma sak från våra arbetare! Vi jobbar mycket på frihet under ansvar och kollar inte så mycket på åldrar eller liknande utan på kompetens (tidigare erfarenheter och referenser är däremot guld, skriv det om du har några).


Följande gäller för att arbeta på NärCon:

Du jobbar vanligtvis 6-8 timmar per dag, det varierar mellan teamen beroende på uppdrag och position, kolla med respektive teamansvarig för mer info.


För det får du:

 • T-Shirt
 • Kåsa ( =gratis saft, te och kaffe hela konventet)
 • Tillgång till pandamatsalen som serverar dig mat under hela evenemanget.
 • Tillgång till personalsovsalarna
 • Tillgång till personalavdelningen på konventet
 • Personalkort och nyckelband
 • En stor mängd av nya vänner i och med alla andra funktionärer

Visst låter det fantastiskt? Det är det. Vi förutsätter att du vill ha så stora chanser att bli antagen som möjligt, så här är lite tips på hur man ansöker:

 • Skriv, som vi skrev i början, med referenser och erfarenheter (personer som du vet tycker du är bra, tidigare konvent du jobbat på etc) Kom även ihåg att fråga personen du refererar till om lov innan.
 • Berätta varför du är intresserad av att jobba på NärCon. Förutom, som sagt, att du tycker om Japan. Vi är intresserade av att veta varför du är intresserad av varje plats och varje team
 • Läs på om alla poster du söker till och skriv gärna vad du kan bidra till. Att skriva att du är kock är till exempel inte nödvändigtvis meriterande för att jobba i caféterian då dom inte handhar mat på det sättet. Visa att du vet vad teamet gör och visa vad du kan göra för att göra det bättre.
 • Glöm inte att korrekturläsa din ansökan. Ett eller två slarvfel gör alla, men en felfri ansökan förbättrar ditt anseende hos teamledarna. Glöm inte heller att försöka få med så mycket relevant som möjligt. Vissa saker är jättetrevligt att veta, men hjälper inte teamen att bestämma om de vill acceptera en eller ej.

Wow! Jag skrev min ansökan utifrån det NärCon tipsade mig om och blev antagen direkt. Vad gör jag nu?

Fram till konventet finns det saker vi vill att du ska göra, som enbart handlar om att bygga så mycket pepp som möjligt (detta är inte ett måste, men vi arrangörer blir glada av detta vilket garanterat kommer kännas hos er pandor. Sen vill vi ju alla att NärCon ska gå så bra som möjligt så vi kan komma tillbaka nästa år, right?

 • Hjälp till att promotea vår hemsida! Samma sak gäller självklart biljettsläppet. Länka till saker på Facebook, Skype och Twitter! Att se mycket reklam gör oss glada.
 • Berätta för dina vänner om NärCon och panda.narcon.events. Försök även få dem att jobba här! Även om du kommer få mycket nya vänner kan det vara bra och roligt att ha med vänner som du litar på och mår bra med.

Det här är nog allt du ni behöver veta just nu, hör av dig om ni undrar något!


Hur funkar Panda & GDPR?


Behandling av personuppgifter

För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om namn, adress, telefonnummer, mailadress, nationalitet och personnummer. Uppgifterna använder vi i vårt register för att sända dig information om kommande verksamhet samt för att upprätta listor vid övernattning.

I undantagsfall lämnar vi uppgifterna vidare till kommunala/regionala bidragsgivare vid en uppföljning av verksamhet som delvis finansierats med offentliga medel. En begäran om registerutdrag eller annan begäran mailas till event@narcon.se från samma mailadress som kontot är registrerat på. En sådan begäran hanteras inom en månad efter den inkommit. Har du andra frågor och synpunkter kring hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dataskydd@narcon.se


Varför behöver vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som NärCon får av dig behandlas för att vi ska kunna fullgöra och administrera våra rättsliga skyldigheter som att uppfylla styrande myndigheters krav, följa ingångna avtal eller för att vi ska kunna ge dig bra service. Personuppgifter kan även komma att användas för statistiska ändamål och för utveckling och analys av NärCons verksamhet.

Uppgifter som namn, adress och e-postadress använder vi i vårt kundregister för att sända dig nyhetsbrev, biljetter och liknande. Namn och adress används också för att kunna svara på dina frågor eller synpunkter via chatt, mail och webbformulär. Personnummer används för statistik och för att vi är i vissa fall även skyldiga att lämna uppgiften till myndigheter enligt lag.

I vissa fall lämnar NärCon information till tredje part utifrån uppdrag och myndighetsutövning såsom kommunala/regionala bidragsgivare. I övrigt så lämnar NärCon aldrig ut personuppgifter till tredje part utan att du godkänt det.


Hur samlas personuppgifter in och hur lagras de?

Personuppgifter samlas in genom till exempel registreringssidan, mail, ansökningar och webformulär. Uppgifterna kan även kompletteras med information från offentliga register och myndigheter.

Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att NärCon ska kunna administrera evenemang eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag/avtal. Därefter raderas de enligt gällande gallringsrutin. Vi raderar inte personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem, till exempel enligt gällande bokföringsregler. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål.

De uppgifter i vårt register som används för att sända dig nyhetsbrev sparas så länge det behövs eller tills du avregistrerar dig.


Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort. Du kan kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. Du har även rätt att få information om vilka rättsliga grunder vi stödjer oss på, hur länge vi kommer att spara dina uppgifter, vem som har tillgång till informationen och att få dina uppgifter hos oss raderade om det inte finns rättsliga skäl som gör att vi tvingas lagra uppgifterna. Du kan få en sammanställning av alla uppgifter vi har om dig och du kan även invända mot det sätt vi använder dina personuppgifter. Du har rätt att begära begränsning av användning av vissa av dina personuppgifter, du kan få återkalla ditt samtycke och överklaga till relevant tillsynsmyndighet. I det fall information som vi sparat om dig ska behandlas i ett annat syfte än vid insamlingstillfället, kommer vi att informera dig om detta.